Dansk førstehjælpsråds kurser

Ny og målrettet førstehjælpsuddannelse
Dansk førstehjælpsråd har i 2016 lavet hele førstehjælpsuddannelsen om. Nu er ethvert førstehjælpskursus forløb nemlig modulopbygget og minimumskravet for at blive certificeret førstehjælper er i dag et 4 timers kursusforløb, dette kaldes en basisuddannelse.

Herunder kan du få et overblik og læse mere om de nye førstehjælpskursus regler og normer, der er godkendt af Dansk førstehjælpsråd. Nogle af kurserne er kompetencegivende til kørekort eller som adgangskrav til diverse uddannelser.

Kontakt os endelig hvis du er i tvivl om hvilket kursus du skal vælge eller hvis du har andre spørgsmål.

Dansk Førstehjælpsråds – Basisuddannelse
Basisuddannelsen er en minimumsuddannelse der sætter kursisten i stand til at handle ved f.eks. hjertestop eller akut opståede ulykker.

Dansk Førstehjælpsråds – Tilvalgsuddannelse
Tilvalgsuddannelsen består af en række mindre uddannelser der hver især omhandler specifikke førstehjælpsmæssige kompetencer såsom førstehjælp til livstruende blødninger, førstehjælp ved småskader i hjemmet med mere.

Dansk Førstehjælpsråds – Funktionsuddannelse
Funktionsuddannelsen er Dansk førstehjælpsråds anbefalinger til uddannelsesniveau for bestemte mål- eller faggrupper. Funktionsuddannelserne består af en basisuddannelse, kombineret med tilvalgsuddannelser med mere.

Dansk Førstehjælpsråds – Opdateringsuddannelse
Opdateringsuddannelsen er Dansk Førstehjælpsråds tilbud til dem der vil vedligeholde og opdatere den viden og de færdigheder der er opnået i basisuddannelserne. Man anbefaler et opdateringskursus indenfor to år efter endt basisuddannelse.

Vis mere
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd. Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

  • Professionel undervisning
  • Vi har over 23 års erfaring
  • Modtag dit certificat på dagen
50 72 99 77
Mere information
Ingen produkter er valgt !