• 2 timer
 • Max. 16
 • 2.875,00 DKK

Bevægeapparatet

3.625,00 DKK 2.875,00 DKK

Beskrivelse

Førstehjælp ved Skader på bevægeapparatet inkl. hovedskader sætter deltageren i stand til at handle ved knoglebrud, led-og muskelskader samt ved skader på hovedet.

Samlede kompetencemål
Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved skader på bevægeapparatet samt ved hovedskader.

Deltageren kan vurdere hvornår der skal tilkaldes hjælp, henvises til læge/skadestue eller hvornår behandlingen kan afsluttes af førstehjælperen.

 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet
  o    Knoglebrud
  o    Ledskred
  o    Forstuvninger
  o    Brud på hofte og/eller bækken
 • Førstehjælp ved hovedskader
  o    Hjernerystelse
  o    Åbent og lukket kraniebrud
  o    Blødning mellem hjerne og kranie
 • Praksisnære scenarier med hovedvægten lagt på træning af genkendelse af symptomer og træning af færdigheder

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og at det primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Der tages udgangspunkt i deltagernes hverdag med mulighed for (selv-)refleksion hos deltagerne – f.eks. gennem timeouts og systematisk udveksling af erfaringer.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb. Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, “Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 2 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
For at opnå DFR’s førstehjælpskompetence eller funktionsuddannelseskompetence, skal deltageren inden for de sidste 24 måneder have gennemført mindst én af basisuddannelserne ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd.

Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

 • Professionel undervisning
 • Vi har over 23 års erfaring
 • Attraktive priser og rabataftaler
50 72 99 77

Mere information

Ingen produkter er valgt !