• 90 Min
 • Max. 16
 • 2.500,00 DKK

Blødninger

3.125,00 DKK 2.500,00 DKK

Beskrivelse

Førstehjælp ved blødninger sætter deltageren i stand til at handle ved livstruende blødninger samt at forebygge chok/kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Overordnede kompetencemål

 • Deltageren kan vurdere og yde den relevante førstehjælp i forbindelse med både mindre og større blødninger uanset placering på kroppen og blødningens hastighed. Derudover kan deltageren yde relevant førstehjælp ved mistanke om indre blødninger
 • Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Deltageren kan handle forebyggende i forhold til at undgå kredsløbssvigt som følge af blødninger.

Det centrale indhold i uddannelsen

 • Førstehjælp ved større blødninger
 • Førstehjælp ved synlige mindre blødninger
 • Førstehjælp ved indre blødninger
 • Forebyggelse af kredsløbssvigt relateret til blødninger
 • Evaluering og bevisudlevering

Samlet tidsanvendelse
90 minutter

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og at det primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

I denne plan for tilvalgsuddannelse antages, at denne uddannelse afvikles sammen med basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop” og evt. andre tilvalgsuddannelser som et samlet kursusforløb

Der henvises til en funktionsuddannelse vedr. sammensætningen af de to eller flere uddannelser.

Afvikles denne tilvalgsuddannelse, “Førstehjælp ved blødninger”, som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 120 minutter, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Særlige bemærkninger
For at få DFR’s førstehjælpskompetence eller funktionsuddannelseskompetence, skal denne uddannelse gennemføres i forlængelse af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” eller ”Førstehjælp ved hjertestop”, eller deltageren skal inden for de sidste 24 måneder have gennemført en DFR Basisuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd.

Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

 • Professionel undervisning
 • Vi har over 23 års erfaring
 • Attraktive priser og rabataftaler
50 72 99 77

Mere information

Ingen produkter er valgt !