• 7 timer
 • Max. 8
 • 6.375,00 DKK

Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

8.000,00 DKK 6.375,00 DKK

Beskrivelse

Funktionsuddannelsen Førstehjælp for voksne med ansvar for børn sætter deltageren i stand til at handle ved hjertestop og fremmedlegemer i luftvejene hos børn.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn samt ved pludselige sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller ændringer i bevidsthedsniveauet hos børn.

Tid for afholdelse
Varighed: 7 timer (420 minutter)

Overordnede kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop på barn.

Deltageren kan give basal genoplivning til et bevidstløst barn uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt og yde relevant førstehjælp, ved fremmedlegemer i luftvejene, skader og ulykker med børn, og kender mulighederne for at forebygge skader i hverdagen.

Deltageren kan give relevant førstehjælp ved fald-, slag-, klemme- og snitskader på småbørn. Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved tilskadekomst, der skyldes forgiftning, indre ætsning, skoldning eller forbrænding hos børn.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved pludselige sygdomstilfælde, der medfører kramper og/eller bevidsthedsniveauet hos børn.

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”, tilpasset børn.
 • Det komplette indhold af tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn”.
 • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil.

Gennemførelsen af uddannelsen
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

 • Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
 • Tilvalgsuddannelse ”Førstehjælp for og forebyggelse for børn”. (2,5 timer)
 • Særtillæg vedr. bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil (0,5 timer)

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning .

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.
I uddannelsesplanen for tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn” indgår de to dele ikke.

Efter denne plan for funktionsuddannelse indgår de to uddannelser som et samlet kursusforløb.

Afvikles tilvalgsuddannelsen ”Førstehjælp og forebyggelse til børn” som et selvstændigt kursus, skal det afvikles på 3 timer, og der tillægges dele vedr. indledning og afslutning som de er beskrevet i basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd.

Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

 • Professionel undervisning
 • Vi har over 23 års erfaring
 • Attraktive priser og rabataftaler
50 72 99 77

Mere information

Ingen produkter er valgt !