• 4 timer
 • Max. 16
 • 3.675,00 DKK
25 % rabat

Førstehjælp ved hjertestop

4.900,00 DKK 3.675,00 DKK

Beskrivelse

Førstehjælp ved hjertestop omhandler bl.a. hjerte-lunge-redning og brug af AED/hjertestarter.

Overordnede kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal
vejrtrækning både med og uden en hjertestarter (AED).

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold
 • samt praktiske orienteringspunkter
 • Førstehjælpens hovedpunkter
 • Bevidsthedstilstand
 • ABC metoden
 • Stabilt sideleje/sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Basal genoplivning
 • Brug af hjertestarter (AED)

Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Samlet tidsanvendelse
Varighed: 4 timer (240 minutter)

Gennemførelsen af uddannelsen
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp
af virkelighedsnære øvelser, deltager refleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal
afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger
Hvis deltageren skal bruge beviset for denne basisuddananelse, Førstehjælp ved hjertestop, i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført jf. kørekortbekendtgørelsen indenfor de sidste 36 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

DFR anbefaler opdatering af denne uddannelse inden for 24 måneder.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd.

Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

 • Professionel undervisning
 • Vi har over 16 års erfaring
 • Attraktive priser og rabataftaler
50 72 99 77

Mere information

Ingen produkter er valgt !