• 12 timer
 • Max. 18
 • 7.800,00 DKK

Førstehjælpere med særligt ansvar

9.800,00 DKK 7.800,00 DKK

Beskrivelse

Funktionsuddannelsen Førstehjælpere med særligt ansvar henvender sig til f.eks. uniformsbærende personale, personer der har behov for en bred førstehjælpsuddannelse eller personer der ønsker at kunne håndtere store som små hændelser.

Uddannelsen sætter deltageren i stand til at handle ud fra de fire hovedpunkter ved hjertestopsituationer og ulykker.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne. Deltageren kan yde førstehjælp til akut opståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Tid for afholdelse
Varighed: 12 timer (720 minutter)

Overordnet kompetencemål
Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med førstehjælps- og hjertestopsituationer.

Deltageren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Deltageren kan give basal genoplivning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter.

Deltageren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

Deltageren kan yde førstehjælp til små akutte skader, herunder skader på bevægeapparatet, samt kan søge vejledning via akuttelefonen om relevant hjælp til den tilskadekomne.

Deltageren kan yde førstehjælp til akutopståede sygdomme, og kan reagere relevant på den tilskadekomnes tilstand, samt sikre relevant videre hjælp.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Særtillæg 1, indholdet af del 2 i ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til blødninger”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet”
 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp til småskader”
 • ”Førstehjælp til sygdomme”
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Gennemførelsen af uddannelse

Følgende basis og særtillæg skal indgå:

Basisuddannelserne

 • “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)

Tilvalgsuddannelser:

 • ”Førstehjælp ved blødninger” 1,5 timer
 • ”Førstehjælp ved småskader” 1,5 timer
 • ”Førstehjælp ved sygdomme” 1,5 timer
 • ”Førstehælp ved skader på bevægeapparatet” 1,5 timer

Særtillæg i denne plan for funktionsuddannelse:

 • Særtillæg 1, Del 2 af “Førstehjælp ved ulykker” (1,5 timer)
 • Særtillæg 2, Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger 0,5 time

Uddannelsen gennemføres på i alt 12 timer (720 minutter).

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd.

Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

 • Professionel undervisning
 • Vi har over 16 års erfaring
 • Attraktive priser og rabataftaler
50 72 99 77

Mere information

Ingen produkter er valgt !