• 7 timer
 • Max. 12
 • 6.875,00 DKK

Medborgerførstehjælp

8.625,00 DKK 6.875,00 DKK

Beskrivelse

Funktionsuddannelsen Medborgerførstehjælp giver et basalt kendskab til førstehjælp og sætter deltageren i stand at handle ved hjertestop, ulykker og visse typer af akut opstået sygdom. Dansk Førstehjælpsråd anbefaler at alle borgere i Danmark som minimum har førstehjælpskompetencer på dette niveau.

Varighed 420 minutter

Overordnet kompetencemål
Medborgeren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter i forbindelse med hjertestop.

Medborgeren kan handle hensigtsmæssigt ved ulykker, der umiddelbart er livstruende, eller som kan udvikle sig til livstruende situationer, herunder skabe sikkerhed, vurdere personer, tilkalde hjælp 1-1-2 – evt. få råd og vejledning via regionernes akuttelefoner, lejre personer og yde psykisk førstehjælp.

Medborgeren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en bevidstløs voksen person uden normal vejrtrækning – både med og uden en hjertestarter. Medborgeren kender muligheden for hjælp fra den sundhedsfaglige person på alarm 1-1-2.

 • Det komplette indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”
 • Særtillæg, Del 2 af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker”
 • Førstehjælp til akut opståede sygdomme
 • Førstehjælp til akutte skader
 • Praksisnære scenarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter

Gennemførelsen af uddannelsen
Denne funktionsuddannelse er sammensat af følgende uddannelser:

 • Basisuddannelsen “Førstehjælp ved hjertestop” (4 timer)
 • Særtillæg 1, del 2 af ”Førstehjælp ved ulykker”, del 2. (1,5 timer)
 • Særtillæg 2 i denne funktionsplan (1,5 timer)

Af basisuddannelsen ”Førstehjælp ved ulykker” indgår kun del 2 i denne funktionsuddannelse.

Efter denne plans særtillæg skal deltageren kunne håndtere situationer med akut opståede sygdomme og akutte skader i forhold til, og i samspil med, indholdet i uddannelsesplanen
”Førstehjælp ved ulykker” del 2.

Uddannelsen skal afvikles med et minimum af teori og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet sted/areal, hvor relevante remedier kan indgå.

I uddannelsesplanen for ”Førstehjælp ved hjertestop” indgår del 1 (Indledning m.v.) og del 4 (Afslutning). Del 4 afvikles først ved afslutningen af et kursusforløb.

I denne plan for funktionsuddannelse antages, at alle uddannelser afvikles som et samlet kursusforløb.

Særlige bemærkninger
Hvis deltageren skal bruge beviset for ”Førstehjælp ved hjertestop” i forbindelse med erhvervelse af kørekort, skal uddannelsen være gennemført indenfor de sidste 24 mdr. Derudover skal deltageren gennemføre en af de to færdselsrelaterede førstehjælpsuddannelser (som max må være 1 år gammelt).

Merit og vurdering i forhold til tidligere DFR opbygning: Denne uddannelse svarer til tidligere ”uddannelsesniveau minimum”, dog med overbygning i særtillægget, som anbefales til f.eks. borgere med et aktivt fritidsliv.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd.

Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

 • Professionel undervisning
 • Vi har over 23 års erfaring
 • Attraktive priser og rabataftaler
50 72 99 77

Mere information

Ingen produkter er valgt !