• 2 timer
 • Max. 16
 • 2.300,00 DKK

Førstehjælp ved ulykker

2.900,00 DKK 2.300,00 DKK

Beskrivelse

Førstehjælp ved ulykker omhandler bl.a. førstehjælpens 4 hovedpunkter og sætter deltageren i stand til at handle på et ulykkessted. Førstehjælp ved ulykker skal altid gennemføres i sammenhæng med basisuddannelsen “Førstehjælp ved Hjertestop” eller med en eller flere tilvalgsuddannelser. Varighed 120 minutter.

Uddannelsesplan for førstehjælp ved ulykker
Varighed: 2 timer (120 minutter)

Overordnede kompetencemål

 • Deltageren kan handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter, samt udføre relevant livreddende førstehjælp til tilskadekomne med fremmedlegemer i øvre luftveje, bevidsthedspåvirkning og med tegn på kredsløbssvigt.
 • Deltageren kan skabe sikre forhold for sig selv og tilskadekomne i forbindelse med: El-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.
 • Deltageren kan yde en førstehjælp ved større ulykker og kan nødflytte tilskadekomne der ligger på jorden eller sidder i bil.
 • Deltageren har kendskab til principper for psykisk førstehjælp i de første minutter.

Det centrale indhold på uddannelsen

 • Velkomst og præsentation
 • Præsentation af uddannelsens rammer, undervisningsform og indhold samt praktiske orienteringspunkter.
 • Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd-og siloulykker, ulykker med maskiner og brandulykker.
 • Nødflytning
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp – herunder ABC metoden
 • og fjernelse af fremmedlegemer i luftvejene
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning, tilskadekomne med normal vejrtækning herunder stabilt sideleje/sideleje
 • Førstehjælp ved tegn på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp
 • Praksisnære senarier øves med hovedvægten på træning af de 4 hovedpunkter.

Gennemførelsen af uddannelsen:
Det forventes, at kurset afvikles med et minimum af teori, og primært gennemføres ved hjælp af virkelighedsnære øvelser, deltagerrefleksion og praktisk træning. Øvelser og træning skal afvikles på relevant og egnet areal og med inddragelse af virkelighedsnære rekvisitter.

Særlige bemærkninger:
Denne uddannelse er ikke en selvstændig uddannelse og skal derfor kombineres med en anden
basisuddannelse eller en tilvalgsuddannelse.

Basal genoplivning er ikke en del af denne uddannelse.

Kontakt os og få et uforpligtende tilbud
Hvorfor vælge os ?

Alle kursister modtager undervisning af dygtige ambulance-reddere og brandmænd.

Saving Lives garanterer, at kvaliteten af vores kurser er i top og på et niveau, hvor alle kan være med.

 • Professionel undervisning
 • Vi har over 16 års erfaring
 • Attraktive priser og rabataftaler
50 72 99 77

Mere information

Ingen produkter er valgt !